Parthenon, Athene.

 

atxtgold

architectuur in tekst en beeld

 

 

Aanvullingen

Boeken maken is mensenwerk. Hoe zorgvuldig auteurs en uitgevers hun boek ook maken, ze maken fouten, zelfs ronduit blunders, en vaak ook wordt hun werk door de actualiteit achterhaald. Vroeger moest je wachten op een herdruk die vaak nooit meer kwam. Nu is er Internet. Architext kan nu de lezer op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
 

Van de volgende boeken zijn inmiddels correcties en aanvullingen bekend.
 

Gebouwen langs het Spaarne en de Liede
 

Gebouwen langs het Spaarne en de Liede, tweede druk
 

Gerrit van den Beldt meldt de volgende aanvullingen, waarvoor veel dank:
bladzij 6: De Inlaagpolder dateert van 1426 toen de Hoge Dijk werd aangelegd na de Elisabethsvloed van 1421.
 

bladzij 9: De Grote Sluis van Spaarndam dateert van 1897/98.
 

bladzij 12: De eerste uitwateringssluizen in Halfweg dateren van 1492.
 

idem: De inlaagpolder liep in de winter vaak onder; niet in het voorjaar.
 

idem: De Hoge of Spaarndammerdijk brak in 1452 door, niet in 1453.
 

bladzij 13: Doorbraak Hoge of Spaarndammerdijk in 1625 en niet in 1628.
 

idem: Door de aanleg van de trekvaart Haarlem-Amsterdam komen er twee polders bij: de Rottepolder en de Zuiderpolder. Het is niet of.
 

bladzij 98: Sinds de aanleg van de Spaarnedam waren er drie spuisluisen van het Grootwaterschap Woerden. In 1364 gaf het Hoogheemraadschap Rijnland toestemming er maar twee Woerdersluizen op na te houden. In 1611 nog maar een, maar wel een veel grotere en van steen.
 

bladzij 99: Dat de sluizen door watersnood zwaar beschadigd zouden zijn in 1791 en 1836 is mij niet bekend. In 1836 wel een scheepsramp voor de sluizen waardoor zeker 40 boten in problemen kwamen en ettelijke vergingen.
 

idem: De naam IJdijk begint bij garage Balm en niet bij de Woerdersluis; daar lag tot 1927 de grens met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
 

bladzij 100: In 1917 is de voorstelling aangelegd en niet in 1915.
 

bladzij 101: Vermeldt hier de Hekslootpolder.
 

bladzij 103: Sinds 1928 wordt er niet meer geschut door de Kolksluis.
 

idem: Frans Hals is niet in de genoemde kerk getrouwd maar in de oude kapel die op de hoek van de IJdijk en de Westkolk stond.
 

idem: In de NH-kerk zijn slechts twee scheepsmodellen: 'De Jonge Suzanna' van 1794 en een klein binnenvaartschip, ook uit de 18de eeuw.
 

bladzij 104: Het Hoogheemraadschap Rijnland. Geen waterschap.
 

bladzij 104: Het beeldje van Hans Brinker dateert van 1950.
 

===

De familie V.d.Koogh meldt:
 

bladzij 53: Marisplein 8 t/m 11 op de foto moet zijn: 1 t/m 4: architect onbekend.

===

De Catherijnebrug is in 2002 na een ingrijpende renovatie weer in gebruik genomen.

===

bladzij 88: De woningen aan de Steve Bikostraat zijn van Kees de Kat.
Ga naar top van de pagina

 

 

 

Addenda: aanvullingen en correcties

 

 

Gebouwen langs het Spaarne en de Liede

 

 

spaarnegids
webwyzer
Ga naar de top van deze pagina