cover Plastisch Lexicon

webwyzer

Plastisch Lexicon is vervangen door het boek

 ‘Gebouwen van het Plastische Getal’.

Een beknopte encyclopedie van de 'Bossche School'
Auteurs: Hilde de Haan en Ids Haagsma
 

ISBN 90 5105 018 6
Prijs Euro 15,50 (ingenaaid met papieren rug)

 

De laatste jaren groeit gestaag de belangstelling voor het architectonisch denken van de Benedictijner monnik dom
Hans van der Laan (1904-1991).

In een groot aantal lessen die voornamelijk werden gegeven in het Kruithuis in 's-Hertogenbosch en in een drietal boekpublikaties probeerde Van der Laan de ware essentie van de architectuur te doorgronden. Sinds de tweede helft van de jaren veertig heeft een vrij groot aantal architecten geprobeerd zijn gedachten in de praktijk te brengen, daarbij later geholpen door de enkele gebouwen die Van der Laan zelf ontwierp. Men spreekt daarom wel van 'de Bossche School' als aanduiding van de vele bouwwerken die volgens de theorie van Van der Laan zijn gebouwd.

Voor buitenstaanders lijkt die theorie en de achtergronden daarvan vaak duister. Dat komt vooral omdat Van der Laan zijn gedachten zeer pregnant formuleerde en ook door het feit dat hij en zijn aanhangers sinds het eind van de jaren vijftig niet langer meer beschikten over een tijdschrift dat hun ontwikkelingen volgde.

De architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma hebben daarom het 'Plastisch Lexicon' samengesteld. Het is een 'beknopte encyclopedie van de Bossche School' geworden waarin op alfabetische volgorde de belangrijkste begrippen, gebeurtenissen, personages en bouwwerken van de beweging rond Van der Laan in kaart zijn gebracht.

Bewust hebben zij het lexicon tamelijk breed aangepakt. Zo variëren de lemma's van ‘Granpré Molière’ tot ‘Vitruvius’, van ‘Benedictijnen’ tot ‘Thomisme’ terwijl begrippen als ‘abacus’, ‘binoom’, ‘morphotheek’ en ‘vormengamma’ evenmin ontbreken. Door middel van schematische overzichten van aan elkaar verwante ingangen, wordt de levensloop van Van der Laan en bijvoorbeeld de geschiedenis van de Bossche School verduidelijkt.

PLback

Bestellen is niet meer mogelijk. De inhoud van dit lexicon is (in zeer uitgebreide vorm) opgenomen  in het boek Gebouwen van het plastische getal.

Atxtboeken
koopzak80
Ga naar de top van deze pagina