MonoJdJ_achterzycassette

SCahier speelde een belangrijke rol in het Grote Jan de Jong-project. In PDF te lezen.

pdf

SCahier 75 is geheel gewijd aan Jan de Jong en het Jan de Jong-project. Klik op onderstaande illustratie en werp een blik op dit cahier als PDF-document.

SCahier75

Lees ook Jan de Jong en Torcello:

SCahier 76 (onder).

scahier 76

Klik op de illustratie hieronder en lees SCahier 77.

Importeer SCahier77 hier
Klik hier en zie SCahier79 in PDF

SC79 met de foto’s van tentoonstelling en presentatie deel 1 van de monografie: 2 november 2014.

webwyzer
Naar bovenkant pagina
Atxtboeken

Het Grote

 Jan de Jongproject

dummy_mono_1en2

Onder auspiciën van de Jan de Jong Stichting omvatte het ‘Grote Jan de Jongproject’ twee boekpublicaties:

1. De Gids. In juni 2012 verscheen Gebouwen van Jan de Jong: pionier van het plastische getal’: een gids met dezelfde opzet als ‘Gebouwen van het plastische getal’ maar nu geheel gewijd aan de Schaijkse architect Jan de Jong 1917-2001 die alom gezien werd als de meest briljante volgeling van dom Hans van der Laan. Naast een gids met belangwekkende gebouwen, een topografische atlas met per plaats een zo volledig mogelijk overzicht van bestaande en gesloopte werken, bevat het boek ook een lexicon met begrippen uit leven, denken en werken van De Jong.

2. De Monografie. Op 2 november 2013 verscheen het eerste deel van de  kloeke monografie over Jan de Jong: 272 pagina’s van 155 x 240 mm in staand formaat [isbn 978 90 5105 048 6]. Een jaar later, op 13 november 2014, verscheen deel twee. Vanaf dat moment kwam de complete monografie, in een kloeke cassette, in de boekhandel [isbn 978 90 5105 050 9]’.

Geschiedenis.

Tot eind 2012 werd op grote schaal - en met succes - sponsoren gezocht voor het Grote Jan de Jongproject. Alle sponsoren hebben inmiddels hun gesigneerde exemplaar van de Gids ontvangen en in 2013 en 2014 kegen zij de sponsoreditie van de monografie: twee kloeke delen, genaaid, gebonden met linnen beklede harde kaft, stofomslag, met leeslint. Per deel 272 pagina’s. De sponsoren worden in de gehele oplaag van het boek vermeld. Hun exemplaar is met de hand genummerd.
De monografie omvat twee afzonderlijk gebonden delen van elk 272 pagina’s.
In deel 1 :
- een uitgebreide beschrijving hoe De Jong de theorie van dom Van der Laan tot zich nam;
- de herinneringen van ir Wim Ramselaar bi (in de jaren zestig medewerker op het bureau van De Jong) aan Jan de Jong;
- een reconstructie van de stedenbouwkundige theorie (volgens het plastische getal) waaraan Jan de Jong tot aan zijn dood heeft gewerkt. Lang is gedacht dat zijn theorie onbegrijpelijk, ontoegankelijk en wellicht zelfs onsamenhangend was; de auteurs zijn er in geslaagd uit de vele, vele stapels manuscripten en tekeningen de opvattingen van De Jong op een rij te zetten en ze tonen aan dat diens stedenbouwkundige theorie meer lagen kent en meer belangwekkend is dan tot nu toe werd aangenomen.

In deel 2:
- een analyse van een rijke selectie van De Jongs belangrijkste werken waarbij zijn toepassing van het plastische getal (ook in de stedenbouw!) wordt uitgelegd;
- een complete werkenlijst; en
- een selectie uit de denkbeelden van De Jong over architectuur en stedenbouw.