GebJdJ_omslag_Voor_90_klein
webwyzer

Vanaf begin juni 2012 verkrijgbaar in de boekhandel.

Ga naar de top van deze pagina
Ga naar de top van deze pagina
Ga naar de top van deze pagina
Ga naar de top van deze pagina
Atxtlogo1

Informatie voor de pers

Op deze pagina vindt u

achtergrondinformatie over het boek

illustratiemateriaal

– de tekst van het persbericht als PDF

aanvraagformulier recensie-exemplaar of vraaggesprek

 

Achtergrond.

Architect Jan de Jong (1917-2001) is slechts bekend in een kleine kring van fijnproevers. Zij kennen hem als ‘de reus’ van de Brabantse architectuur, een sleutelfiguur binnen de Bossche School. Slechts enkele van zijn gebouwen (kerken in Almelo en Rijswijk ZH, en zijn klooster in Maarssen) kregen landelijke bekendheid. Maar daar komt nu verandering in.
De architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma hebben vanaf 2009, als eersten, het hele werk van De Jong in kaart gebracht. Dit resulteerde in dit boek, dat na een inleiding drie onderdelen omvat: een gids met 24 gebouwportretten,  een atlas met alle gerealiseerde werken, en een lexicon dat inzicht geeft in de achtergronden. Zo wordt een overrompelend beeld geschetst van een bij leven publiciteitsschuwe, maar zeer belangwekkend architect.
Jan de Jong was als een ‘tovenaarsleerling’ van monnik-architect dom Hans van der Laan,- en heeft zijn leermeester in vele opzichten overtroffen. Dom Hans van der laan (1904-1991) is inmiddels wereldwijd bekend, om de architectonische harmonieleer waaraan hij zijn lange leven werkte, om de boeken die hij schreef en vooral ook om de verstilde kloosters die hij ontwierp, zoals zijn eigen Benedictusberg (1960/68) in Vaals.
Jan de Jong stond echter al ‘naast’ Van der Laan nog voor deze zijn eerste klooster bouwde. Diens plastische getal, de basis van Van der Laans architectuurtheorie, was nog tot geen enkel opzienbarend gebouw geleid.  Als getalenteerd ambachtsman-architect wist De Jong al vanaf 1956 de groeiende inzichten van Van der Laan wel direct in baanbrekend moderne gebouwen gestalte te geven. En later, toen Van der Laan zijn theorie steeds verder fijnsleep, bracht De Jong die in praktijk in steeds nieuwe composities. Dit alles met een virtuositeit als was hij de J.S. Bach van ‘het plastische getal’.
Zo maakte hij vele woningen, kerken, raadhuizen, stadsvernieuwing -  en vooral ook in zijn eigen woonhuis met kantoor in Schaijk. Dit opus magnum (1960/83) is een hele nederzetting die naast een grote woning met kantoor ook vele bijgebouwen en hoven bevat. In radicaliteit is dit geheel gelijkwaardig aan Van der Laans kloosterkerk in Vaals. Vrijwel niemand echter kent deze wereldse tegenhanger, ook al doordat het pand nog steeds bewoond (sinds kort wordt het wel sporadisch open gesteld). 
De gids Gebouwen van Jan de Jong is een veelzijdig boek. Het werpt een nieuw licht op de Brabantse bouwkunst, en vult een lacune in de naoorlogse architectuurgeschiedenis van Nederland. Maar vooral geeft het inzicht in een uniek talent. Jan de Jong heeft, als een van de zeer weinigen, de uitgangspunten van Van der Laan nooit verloochend. Hij bleef gebouwen maken die echt weldadig zijn, voor lichaam en voor  geest. Het  plastische getal werd zo voor hem  een instrument werd waarmee hij alle kanten op kon. Waarmee hij speelde, en jongleerde, en waarmee hij zich loszong van de vormentaal die bekend staat als ‘Bossche School’. Deze gebouwengids laat, aan de hand van het gehele oeuvre van De Jong, de zoektocht zien die hij daarvoor maakte. Van boerenzoon tot tovenaarsleerling. Van timmerman tot virtuoos architect.

Gebouwen van Jan de Jong
pionier van het plastische getal
door Hilde de Haan en Ids Haagsma
Ingenaaid, 168 pagina’s, in kleur
240 bouwerken, ruim 600 illustraties
ISBN 978-90-5105-046-2. Verkoopprijs € 19,90
 

Illustratiemateriaal.

Hier vindt u enige illustraties met betrekking tot het boek Gebouwen van het Plastische Getal. De illustraties kunnen – onder twee voorwaarden – gratis worden gebruikt. De voorwaarden zijn simpel:

1 de illustraties zijn bestemd voor een artikel dat betrekking heeft op de publicatie ‘Gebouwen van Jan de Jong’

2 er wordt als bron opgegeven: Archiphoto Haarlem

De volgende afbeeldingen kunt u – via de onderstreepte ‘hyperlink’ –  van de webwerf ophalen:

- omslag (voorzijde) van het boek; (1) RGB, jpg, 300dpi

- achterflap van het boek met uitleg; (2) RGB, jpg, 300dpi

- portret van Jan de Jong uit de jaren tachtig (3) Zwartwit, jpg, 300 dpi

- interieur van de abdijkerk van het klooster Sint-Benedictusberg in Lemiers bij Vaals: het internationaal als meesterwerk erkende ontwerp uit 1957/64 van dom Hans van der Laan waarin zijn architectuuropvattingen duidelijk waarneembaar zijn. (4) kleur, jpg, 300 dpi

- foto van het woonhuis Gremmen (1971/76) in de Maasstraat van Grave. Een fraai voorbeeld van bouwen in een historische binnenstad. Door de auteurs gewaardeerd met drie driehoekjes (5) zwartwit, jpg, 300 dpi

- idem, kleur. (6) kleur, jpg, 300 dpi

- de woonkamer van het woonhuis (1962/67) te Schaijk van architect Jan de Jong: door de auteurs van het boek beschouwd als een van de meest indrukwekkende manifestaties van het plastische getal. (7) zwartwit, jpg, 300dpi

Wilt u een bepaalde illustratie uit het boek gebruiken, schroomt u niet ons daarvan een digitaal bestand te vragen. U kunt gebruik maken van het vakje ‘opmerkingen’ in het aanvraagformulier hieronder.

Persbericht.

Het persbericht van mei 2012 met vooraankondiging van het boek is te lezen als pdf-bestand:

Klik hier voor persbericht

Aanvraag recensie-exemplaar dan wel vraaggesprek (de met een sterretje gemarkeerde velden moeten zijn ingevuld om het formulier te kunnen versturen).