Voorkant monografie deel 1
Achterzijde monografie del 1
webwyzer

Vanaf 13 november 2014 zijn beide delen van de monografie in een kloeke cassette verkrijgbaar in de boekhandel of op de webwerf van Architext.

De delen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.

Meer informatie over het Grote Jan de Jongproject vindt u hier.

Ga naar de top van deze pagina
Ga naar de top van deze pagina
Ga naar de top van deze pagina
Ga naar de top van deze pagina
Atxtlogo1

Informatie voor de pers

Op deze pagina vindt u

– achtergrondinformatie over het boek Jan de Jong, de monogr
illustratiemateriaal
– de tekst van het
persbericHT voor de vakpers als PDF
- de tekst van het compacte persbericht
- de tekst van het algemene persbericht
aanvraagformulier recensie-exemplaar of vraaggesprek

Achtergrond.

Algemeen. Architect Jan de Jong (1917-2001) is slechts bekend in een kleine kring van fijnproevers. Zij kennen hem als ‘de reus’ van de Brabantse architectuur, een sleutelfiguur binnen de Bossche School. Slechts enkele van zijn gebouwen (kerken in Almelo en Rijswijk ZH, en zijn klooster in Maarssen) kregen landelijke bekendheid. Maar daar komt nu verandering in.
De architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma hebben vanaf 2009, als eersten, het hele werk van De Jong in kaart gebracht. Dit resulteerde allereerst in een gids die in juni  2012 verscheen: Gebouwen van Jan de Jong waarin al een overrompelend beeld werd geschetst van een bij leven publiciteitsschuwe, maar zeer belangwekkend architect.
Jan de Jong was als een ‘tovenaarsleerling’ van monnik-architect dom Hans van der Laan,- en heeft zijn leermeester in vele opzichten overtroffen. Dom Hans van der laan (1904-1991) is inmiddels wereldwijd bekend, om de architectonische harmonieleer waaraan hij zijn lange leven werkte, om de boeken die hij schreef en vooral ook om de verstilde kloosters die hij ontwierp, zoals zijn eigen Benedictusberg (1960/68) in Vaals.
Jan de Jong stond echter al ‘naast’ Van der Laan nog voor deze zijn eerste klooster bouwde. Diens plastische getal, de basis van Van der Laans architectuurtheorie, was nog tot geen enkel opzienbarend gebouw geleid.  Als getalenteerd ambachtsman-architect wist De Jong al vanaf 1956 de groeiende inzichten van Van der Laan wel direct in baanbrekend moderne gebouwen gestalte te geven. En later, toen Van der Laan zijn theorie steeds verder fijnsleep, bracht De Jong die in praktijk in steeds nieuwe composities. Dit alles met een virtuositeit als was hij de J.S. Bach van ‘het plastische getal’.
Zo maakte hij vele woningen, kerken, raadhuizen, stadsvernieuwing -  en vooral ook in zijn eigen woonhuis met kantoor in Schaijk. Dit opus magnum (1960/83) is een hele nederzetting die naast een grote woning met kantoor ook vele bijgebouwen en hoven bevat. In radicaliteit is dit geheel gelijkwaardig aan Van der Laans kloosterkerk in Vaals. Vrijwel niemand echter kent deze wereldse tegenhanger, ook al doordat het pand nog steeds bewoond (sinds kort wordt het wel sporadisch open gesteld). 
 

Jan de Jong – monografie deel 1
pionier van het plastische getal

door Hilde de Haan, Ids Haagsma en Wim Ramselaar
Gebonden, 272 pagina’s, in kleur
ISBN 978-90-5105-048-6. Verkoopprijs € 65

De monografie omvat twee afzonderlijk gebonden delen van elk 272 pagina’s.
In deel 1 (dat begin november verschijnt):
- een uitgebreide beschrijving hoe De Jong de theorie van dom Van der Laan tot zich nam;
- de herinneringen van ir Wim Ramselaar bi (in de jaren zestig medewerker op het bureau van De Jong) aan Jan de Jong;
- een reconstructie van de stedenbouwkundige theorie (volgens het plastische getal) waaraan Jan de Jong tot aan zijn dood heeft gewerkt. Lang is gedacht dat zijn theorie onbegrijpelijk, ontoegankelijk en wellicht zelfs onsamenhangend was; de auteurs zijn er in geslaagd uit de vele, vele stapels manuscripten en tekeningen de opvattingen van De Jong op een rij te zetten en ze tonen aan dat diens stedenbouwkundige theorie meer lagen kent en meer belangwekkend is dan tot nu toe werd aangenomen.

monojdj cassette twee delen

In deel 2 (dat in het voorjaar van 2014 verschijnt):
- een analyse van een rijke selectie van De Jongs belangrijkste werken waarbij zijn toepassing van het plastische getal (ook in de stedenbouw!) wordt uitgelegd;
- een complete werkenlijst; en
- een selectie uit de denkbeelden van De Jong over architectuur en stedenbouw.
Vanaf november 2013 zijn er geen speciale acties meer voor de monografie. Het eerste deel is -- in een uiterst beperkte oplaag -- uitsluitend verkrijgbaar voor 65 euro bij de boekhandel, of via de bon hieronder bij Architext (de velden met een * moeten worden ingevuld).

Illustratiemateriaal.

Hier vindt u enige illustraties met betrekking tot de monografie van Jan de Jong. De illustraties kunnen – onder twee voorwaarden – gratis worden gebruikt. De voorwaarden zijn simpel:

1 de illustraties zijn bestemd voor een artikel dat betrekking heeft op de publicatie ‘Gebouwen van Jan de Jong’

2 er wordt als bron opgegeven: Archiphoto Haarlem

De volgende afbeeldingen kunt u – via de onderstreepte ‘hyperlink’ –  van de webwerf ophalen:

- de twee delen van de monografie: (0) RGB, jpg, 300dpi

- de twee delen met cassette : (1) RGB, jpg, 300dpi

- achterzijde cassette: (2) RGB, jpg, 300dpi

- portret van Jan de Jong uit de jaren tachtig: (3) Zwartwit, jpg, 300 dpi

- interieur van de abdijkerk van het klooster Sint-Benedictusberg in Lemiers bij Vaals: het internationaal als meesterwerk erkende ontwerp uit 1957/64 van dom Hans van der Laan waarin zijn architectuuropvattingen duidelijk waarneembaar zijn: (4) kleur, jpg, 300 dpi

- foto van het woonhuis Gremmen (1971/76) in de Maasstraat van Grave. Een fraai voorbeeld van bouwen in een historische binnenstad. Door de auteurs in hun gids over Jan de Jong gewaardeerd met drie driehoekjes: (5) zwartwit, jpg, 300 dpi

- idem, kleur: (6) kleur, jpg, 300 dpi

- de woonkamer van het woonhuis (1962/67) te Schaijk van architect Jan de Jong: door de auteurs van het boek beschouwd als een van de meest indrukwekkende manifestaties van het plastische getal: (7) zwartwit, jpg, 300dpi

- de plattegrond van de Willibrordkerk in Almelo, pagina 382: (8) rgb, jpg, 300dpi

- interieur aula begraafplaats Drunen (9) RGB, jpg, 300dpi

- exterieur zijvleugels priorij Emmaus, Maarssen (10) grys, jpg, 300 dpi

Wilt u een bepaalde illustratie uit het boek gebruiken, schroomt u niet ons daarvan een digitaal bestand te vragen. U kunt gebruik maken van het vakje ‘opmerkingen’ in het aanvraagformulier hieronder.

Aanvraag recensie-exemplaar dan wel vraaggesprek (de met een sterretje gemarkeerde velden moeten zijn ingevuld om het formulier te kunnen versturen).