Korinthisch kapiteel, Athene
Profiel


Architext werd in 1977 opgericht door de architectuur-publicisten Hilde de Haan (1949) en Ids Haagsma (1946). Sinds dat jaar houdt het bedrijf zich bezig met het ’vertalen’ van architectuur in tekst en beeld. Architext heeft sindsdien een breed scala aan activiteiten ontwikkeld:

U i t g e v e r ij   A r c h i t e x t  (ISBN 90 5105). Naast producties voor gerenommeerde uitgeverijen in binnen- en buitenland publiceert uitgeverij Architext sinds 1980 geregeld boeken onder eigen naam.

A r c h i p h o t o. Naast eigen fotografie (met ondermeer een Linhof technische camera) beschikt Archiphoto over een groot archief met foto's van vooraanstaande architectuurfotografen.

d e  IJ s g a r a g e. Een opmaakstudio die al sinds 1980 gespecialiseerd is in digitale vormgeving. De naam verwijst naar het pand waarin het is gevestigd: vroeger was dit de garage van de Haarlemse IJsfabriek Roemers. De naam is vooral gekozen vanwege de voor buitenlanders onbegrijpelijke twee hoofdletters. Nu eens niet langer hielenlikkende internationaal begrijpelijke termen: beperkte localisering als wapen tegen globalisering.

A r c h i t e c t u u r r a d i o. Sinds het begin van de jaren negentig tot 2002 verzorgde Architext radiouitzendingen over architectuur. Momenteel wordt het 'geluid van architectuur' niet geregistreerd.

A r c h i t e x t  SCahier. Een onregelmatig verschijnend periodiek met essays, achtergrondverhalen over architectuur.

Architext.nl  Sinds 1995 heeft Architext op het internet een eigen webwerf.

een selectie van publicaties

1978-1981
Artikelenreeks Het veranderend aangezicht van Nederland
in Weekblad Intermediair. Eindredactie: Hilde de Haan en Ids Haagsma. De meeste artikelen zijn in 1981 in boekvorm verschenen.

1980-1985
Beeldreportages maandblad de Architect
Vanaf april 1980 tot maart 1985 verzorgde Architext 49 uitvouwbare beeldreportages in het maandblad de Architect, waaronder stedenkaarten met gebouwen 1900-1980 van:
- Bergen N-H (juni 1980)
- Groningen (oktober 1980)
- Leeuwarden (februari 1981)
- Hilversum (mei 1981) en
- Haarlem (september 1982).

Monografieën van gebouwen waren onder ander:
- Berlage: de Nederlanden van 1845, ‘s-Gravenhage (11/80)
- H. Zeinstra: woonhuis Oude Schans Amsterdam (1/81)
- Brinkman & Van der Vlugt: Tolstraat Amsterdam (6/81)
- Sanders en Berlage: sanatorium in Baarn  (7-8/81)
- dom Van der Laan: klooster Roosenberg, Waasmunster (9/81)
- Maaskant: Groothandelsgenouw Rotterdam (10/81)
- Duiker en Bijvoet: Ambachtschool  in Scheveningen (11/81)
- J.M. Luthmann: radiostation Kootwijk (12/81)
- G.Th. Rietveld: Aula begraafplaats van  te Hoofddorp (1/82)
- W. Molenbroek: Witte Huis in Rotterdam (2/82)
- W.G. Quist: Berenplaat (3/82)
- Van der Vlugt:  Huis-Van der Leeuw in Kralingen (5/82)
- Emiel van Averbeke: Boerentoren in Antwerpen (7-8/82)
- D. Roosenburg: gemaal Lely, Medemblik  (10/82)
- S.J. van Embden: Soefi-tempel te Katwijk  (12/82)
- P.J.H. Cuypers: Rijksmuseum te Amsterdam (2/83)
- J.F. Staal: beurs te Rotterdam (3/83)
- W.G. Quist: scheepsbouwloods  Krimpen aan de IJssel (4/83)
- Jan Hoogstad: gemeentehuis Driebruggen (6/83)
- Bas Maters: expeditieknooppunt Arnhem,  (7-8/83)
- Centrale Bibliotheek Rotterdam VandenBroek & Bakema (9/83)
- EGM/Bas Molenaar: politiebureau Lelystad  (1/84)
- A.J. Fichtinger: hoofdkantoor Rabo te Utrecht  (3/84)
- Gerard Wijnen: gemeentekantoor Oirschot  (4/84)
- Jan van Belkum: NS-station Heerenveen (5/84)
- O. M. Ungers: Messehaus, Frankfurt am Main (6/84)
- Theo Bosch: Letterenfaculteit UvA Amsteram  (9/84)
- Jan Hoogstad: stadhuis Lelystad  (10/84)
- Frank en Paul Wintermans: dubbelwoning te Mol (B.)  (11/84)
- Carel Weeber: metrostations Spijkenisse  (12/83)
- H. Ruyssenaars: Bibliotheek Apeldoorn (1/85)

1980
Gebouwen Bergen NH 1900-1980
Architext, Amsterdam


Eerste boekproductie van Architext-Amsterdam: boekje op A6-formaat in offset-druk en geniet, met een overzicht van de architectuur in het Noord-Hollandse Bergen met zes illustraties. Ingesloten een overdruk van de Beeldreportage juni 1980 uit het maandblad de Architect.


1981
Wie is er bang voor nieuwbouw...
Hilde de Haan / Ids Haagsma; vorm: Ireen Haakman
confrontatie met nederlandse architecten
Intermediair Bibliotheek (288 pagina’s, papieren rug)

Boekuitgave van de artikelenreeks van Hilde de Haan en Ids Haagsma die verscheen in het weekblad Intermediair. Enkele in het blad gepubliceerde artikelen werden niet in de boekuitgave opgenomen, zoals het verhaal van architect Piet Zanstra. Twee bijdragen uit het maandblad de Architect (F.J. van Gool en de antroposofische bouwkunde) werden toegevoegd. Een portret van Aldo van Eyck kwam niet op tijd gereed om in het boek te worden opgenomen.


Amsterdamse Gebouwen 1880-1980
Ids Haagsma, Hilde de Haan, Anna de Haas, H.J. Schoo
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Amsterdam (326 pagina’s, papieren rug


Een overzicht in tekst en foto’s van meer dan 200 gebouwen uit de periode 1880-1980, die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het stadsbeeld van Amsterdam. Zeer uitgebreide architecten- en stratenregisters verhogen de toegankelijkheid van deze gids.


1982
Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982
Hilde de Haan | Ids Haagsma
Oosthoek (harde kaft; tweede druk als paperback in 1983)

Onder het motto
een stad verandert, een stad blijft steeds hetzelfde beschrijven de auteurs het vervolg op het boek van ReinBlijstra uit 1965: Rotterdam, een stad in beweging.
Het boek beschrijft de omslag in het denken over de wederopbouw van de stad, de veranderde invulling van de binnenstad en vooral de stadsvernieuwing.Het verhaal van de burgemeesters Thomassen en Van der Louw, het verhaal van de wethouders Jettinghof, Mentink en Van der Ploeg.

1983
Een onderwerp van voortdurende zorg
Hilde de Haan | Ids Haagsma
Het na-oorlogse bouwen in Nederland
Kluwer (gebonden, harde kaft met stofomslag, 160 p.)

Overzicht van het bouwen in de naoorlogse jaren in Nederland. Het boek gaat over de rol van de overheid, de bouwers, dearchitecten, over de politieke debatten, de architectuurdiscussies en de bouwmaterialen.
Opgezet als leesboek, als kijkboek maar ook als een beknopt naslagwerk met een glossarium waarin – in alfabetischevolgorde – een groot aantal begrippen uitvoerig wordt behandeld in tekst en beeld.

1984
de Deltawerken
techniek, politiek, achtergronden
Hilde de Haan, Ids Haagsma
Uitgeverij Waltman, Delft (ingenaaid, papieren rug, 166 pagina’s)

De Deltawerken in breed kader beschreven: voorgeschiedenis, de Watersnoodramp van1953, de totstandkoming van de Deltawet. Ook: maatschappelijke en politieke achtergronden met aandacht voor de beleidsfouten, het politieke spel en de pressiegroepen.
Daarnaast worden alle Deltaprojecten doorhet hele land heen beschreven. Met samenvattingen in het Engels en het Duits.

Twee drukken.


1985
Stadsvernieuwingsgids van Amsterdam
Ids Haagsma, Hilde de Haan
Uitgeverij Contact, Amsterdam (papieren rug, 176 p)

De Amsterdamse stadsvernieuwing beschreven aan de hand van 18 wijken. Per wijk een zo volledig mogelijk overzicht van de veranderingen in de stad met ruim oog voor de (vooral negentiende-eeuwse) geschiedenis. Uitgebreide architecten- enstratenregisters , meer dan 300 zwart-witfoto’s.

De illustraties op de pagina’s 88 en 103 in dit boek zijn verwisseld.1986
Het Amsterdam van de Universiteit
Hilde de Haan, Ids Haagsma;
fotografie: Luuk Kramer
UvA Amsterdam (papieren rug zonder titel, 64 pagina’s met omslag)

Overzicht van de gebouwen waarin de Universiteit van Amsterdam is gevestigd. In 1988 in een kleinere, meer handzame editie uitgebracht voor buitenlandsestudenten onder de titel The University’s Amsterdam.


1988
Architecten als rivalen 
Hilde de Haan, Ids Haagsma
Architecten als Rivalen
tweehonderd jaar architectuurprijsvragen
Meulenhoff/Landshoff (gebonden met stofomslag)

Architekten-Wettbewerbe
Internationale Konkurrenzen der letzten 200 Jahre
DVA, Stuttgart (gebonden met stofomslag)

Architects in Competition
International Architectural Competitions of the last 200 years
Thames and Hudson, Londen (gebondenmet stofomslag)

met essays van Dennis Sharp en Kenneth Frampton

Overzicht van belangrijke, wereldbekende gebouwen die door middel vanarchitectuurprijzen to stand zijn gekomen. Uiteraard wordt het winnende ontwerp uitvoerig behandeld, maar daarnaast veel aandacht voor de andere inzenders en de achtergronden en achterklap van de diverse prijsvragen.
Behandeld zijn onder meer: - Witte Huis, Washington DC – Houses of Parliament, Londen – Opéra Garnier, Parijs – Reichstag, Berlijn – Eiffeltoren, Parijs – Postsparkasse, Wenen – stadhuis, Stockholm – station, Helsinki – Vredespaleis, ‘s-Gravenhage – Chicago Tribune, Chicago – Station Termini,Rome – Opera Sydney – Internationaal Congresgebouw, Kyoto – Stadhuis, Amsterdam – Centre Georges Pompidou, Parijs.


1988/89

PARIJS
architectuur van een herlevende stad


Beknopte gids (formaat A6, 80 pagina’s, gelijmd met papieren rug) voor de oplevende stad Parijs. Met eenstedenbouwkundig historisch overzicht, vraaggesprek met Paul Delouvrier en een beschrijving van de Grands Projets en enkele projecten in de stadsvernieuwing. Verder ook een overzicht van architecten en een register.

De gids werd aanvankelijk gemaakt voor de architectuurreizen van Architext, met werd ook in deboekhandel gebracht. Drie drukken.

BERLIJN (WEST)

Beknopte gids, in zelfde vormgeving als de gids voor Parijs, maar nu met 104 pagina’s. Na een historisch overzichtbehandelt de gids per wijk de belangwekkende gebouwen met daarnaast een uitvoerig overzicht van de IBA-projecten. Rijk geïllustreerd met deelkaarten en register. Ook dit boekje werd aanvankelijk alleen gebruikt voor dearchitectuurreizen van Architext, maar na enkele (onbedoelde) recensies in tijdschriften, werd het boekje ook in de boekhandel te koop aangeboden. Het aantal drukken is achteraf niet nauwkeurig meer te achterhalen, maar het zijner vele geweest.

 
1990
de architectuur van Erasmus 
Ids Haagsma, Hilde de Haan
De architectuur van Erasmus
Een karakterschets van de Nederlandse bouwkunst
Matrijs/Architext (gebonden en paperback, 128 p)


The House Erasmus built
Hilde de Haan | Ids Haagsma
A profile of architecture in the Netherlands
Matrijs/Architext (paperback, 128 p; translation Susan Longhurst et al)

Erasmus was in de zestiende eeuw de belangrijkste pleitbezorger vanverdraagzaamheid, gematigdheid en individualiteit en zijn lessen zijn tot op heden herkenbaar in het beste dat Nederland tot stand bracht. Dat geldt ookvoor de architectuur. In dit boek wordt geschetst welke bouwkunst dit land in de loop der eeuwen heeft opgeleverd. Van de oudste anonieme stadshuizen tot de trotse scheppingen van De Key en Van Campen; van Van Doesburg,Rietveld, Van der Vlugt en Duiker naar Bakema, Alberts, Hertzberger en Van Eyck. Een apart fotodeel geeft een panorama van recente Nederlandse gebouwen waarin de geest van Erasmus nog steeds aanwezig is.


1991
Architecture in the Netherlands
Hilde de Haan | Ids Haagsma
Ministry of Cultural Affaire, The Hague (cahier Dutch Arts, vierkleurendruk, 62 pagina’s met omslag; vertaling: Michael O’Loughlin)

Overzicht van de architectuurgeschiedenis van Nederland voor buitenlanders in twee delen: Planning The Netherlands en The Forms of the Netherlands.
In het derde deel een groot aantal biografieën van Nederlandse architecten door de eeuwen heen: van Hendrick de Keyser tot Rem Koolhaas.
Rijk geïllustreerd met reproducties van kaarten, schilderijen en tekeningen en velearchitectuurfoto’s.


De Universiteit in Amsterdam
Dertig jaar bouwen voor Minerva
x Hilde de Haan
x Ids Haagsma
x Jolanda Keesom
Architext-Haarlem (papieren rug, 92 pagina’s)

De UvA, ooit de Gemeentelijke Universiteit, is uiteindelijk de binnenstad van Amsterdam trouw gebleven. Dit boek beschrijft hoe dit beleid uiteindelijk tot stand is gekomen en wat voor gevolgen dit had voor de stedenbouw en de architectuur van Amsterdam.

1995
Hout in Nederland
balken en stijlen in de architectuur
Hilde de Haan | Ids Haagsma (redactie)
Sdu Uitgeverij Koninginnegracht
(gebonden met stofomslag, 224 pagina’s
)

In het eerste deel wordt ingegaan op het onderscheid van e diverse houtsoorten, deeigenschappen van hout, de verduurzaming ervan en bijvoorbeeld het bosbeheer; voorts komen met name contructieve mogelijkheden van hout aan bod.
In het tweede deel wordt een twintigtal bekendeen minder bekende gebouwen beschreven. Bij de beschrijving daarvan krijgen kunsthistorische, architectonische en constructieve facetten veel aandacht. Het geeft een overzicht van belangrijke toepassingen van hout in de architectuur van alle tijden en alle delen van het land.

G.Th. Rietveld: zomerhuis de Braamakkers, Vinkeveen
Luzia Hartsuyker-Curjel: woonboot
Johan Meijer en Bas van Hille: gemeentehuis De Marne
Piet Blom: woonhuis Amersfoort
R. van ‘t Hoff: huize Lovdalla
G.F. la Croix: scheepskantoor Amsterdam
Abe Bonnema: eigen woonhuisHurdegaryp
Aldo en Hannie van Eyck: Estec Noordwijk
H.J. Henket:arbeidsbureau Veghel \gewelf Grote- of St.-Bavokerk Haarlem
J. van Stigt: raadhuis Ter Aar
onbekend en J.F. Hondius : raadhuis Naarden
Daniël Stalpaert e.a.: Amstelkerk Amsterdam
W.M. Dudok: woonhuizen Naarden
J.J.P. Oud: bouwkeet Oud-Mathenesse
H. Hammink: experimenteel woonhuis Almere.

Met lexicon, bibliografie en register.


1996 
Plastisch Lexicon
Hilde de Haan, Ids Haagsma
een kleine encyclopedie van de ‘Bossche School’
Architext-Haarlem, 1996

(twee edities: gebonden en met papieren rug, binnenwerk 112 pagina’s)

Het gedachtengoed en de achtergronden van dom Hans van der Laan handzaam verklaard in gealfabetiseerdeingangen van ‘abacus’ tot ‘zweden’. Rijk geïllustreerd met ook organogrammen en speciaqal voor dit werk vervaardigde ‘graphics’.
Met bibliografie en aanvullende register.

In 2010 verscheen een nieuwe uitgave met een lexicon dat in omvang is verdubbeld, aangevuld met een gids van 50 gebouwen en een atlas met circa vijfhonderd gebouwen die min of meer met behulp van het plastische getal zijn gerealiseerd.


1997
Oases - wonen in hoven en hofjes
Hilde de Haan, Ids Haagsma
Architext-Haarlem (cahier met luxe omslag, 56 pagina’s
)

Een verhandeling over stedelijke en architectonische beschutting door de eeuwen heen. Inhoud:
Beschutting
Beschutting toen
Beschutting nu
Glossarium
Lijst hofjes in Nederland
Register


1999
Het Stationsplein Haarlem
metamorfosen 1644-2044
Hilde de Haan, Ids Haagsma
Architext- Haarlem
(cahier, 64 pagina’s, geniet; herdruk 2007)

Stedenbouwkundige en architectonische analyse van het Haarlemse Stationsplein. Vanaf de allereerste (niet uitgevoerde) plannen uit de 17de-eeuw die al de grondslag leggen voor de chaotische en rommelige situatie eind twintigste eeuw tot aan bespiegelingen over de toekomst.

2000
Hilde de Haan, Ids Haagsma
Gebouwen langs het Spaarne
Architext- Haarlem
(gebouwengids, ingenaaid met papieren rug, 96 pagina’s
)

Gids met een beschrijving – per oever – van de gebouwen langs het Spaarne waarbij interessante panden in het ‘achterland’ niet worden vergeten. Met vele registers.
Het boekje was binnen drie maanden uitverkocht. In 2001 verscheen een herdruk waarbij ook de rivier De Liede in de gids werd opgenomen.


Hilde de Haan, Ids Haagsma
Al de gebouwen van de
All the buildings of the
Universiteit van Amsterdam
Architext-Haarlem
(gebouwengids, ingenaaid met papieren rug, 160 p.)

Handzame gids (met telkens Engelse samenvattingen) van al de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Met veel historisch beeldmateriaal.


2001
Hilde de Haan, Ids Haagsma
Gebouwen langs het Spaarne en de Liede
Architext- Haarlem
(gebouwengids, ingenaaid met papieren rug, 112 p.)

Vermeerderde herdruk van de ‘Spaarnegids’ uit 2000. Nu ookmet de bebouwing langs het riviertje de Liede met onder meer Spaarndam en Halfweg.
Meer informatie / bestellen


Hilde de Haan, Jolanda Keesom
Gebouwen in de Aker Amsterdam-Osdorp
Architext-Haarlem
(gebouwengids, ingenaaid met papieren rug, 144 p.)

Gids met uitgebreide beschrijving van de voorgeschiedenis van de Aker. Met – per gebiedsdeel – zo goed als volledigebeschrijving van de bestaande en nieuwe gebouwen.
Meer informatie / bestellen


2003
Hilde de Haan, Jolanda Keesom
Terug naar de straat
de vernieuwing van de F-buurt,
Amsterdam-Zuidoost
Architext-Haarlem
(gebonden met harde kaft, 144 pagina’s)

op aanvraag nog te leveren

2004
Hilde de Haan
Jo Coenen
van stadsontwerp tot architectonisch detail
Nai Uitgevers, Rotterdam
(gebonden, 448 pagina’s;
met bijdragen van
Umberto Barbieri, Neave Brown, Otto Maier en Luigi Snozzi)

Monografie van architect en stedenbouwkundige Jo Coenen.

2005
Hilde de Haan, Birgit Kooijman, Rob Metkemeijer, Udo Garritzmann
Fotografie: Daria Scagliola, Stijn Brakkee
Philharmonie, muziekgebouw van Haarlem
Architext-Haarlem
(ingenaaid, 148 pagina’s)

Monografie van het door Frits van Dongen (de Architekten Cie) ontworpen muziekgebouw ‘Philharmonie’ in Haarlem.
Meer informatie / bestellen


2006
Hilde de Haan
Een symfonie van vijf gebouwen
de architectuur van Han Westelaken
Architectura et Natura, Amsterdam (gebonden, 320 pagina’s)


Inhoud:
Prelude
Ouverture in twee delen
Andante Grazioso
Menuet
Rondo
Finale
In gesprek met Han Westelaken


2007 
Hilde de Haan
De Spiegel – toonbeeld van theaterbouw
Architectura & Natura Pers, Amsterdam
(gebonden, 128 pagina’s)

Separaat verscheen:
Hilde de Haan
De Spiegel
Theatre architecture as a mirror of experience
Architectura & Natura Pers, Amsterdam (gebonden, 128 pagina’s
)

Monografie van theater De Spiegel in Zwolle van Greiner Van Goor Huijten Architecten.

Hilde de Haan
Iedereen weet wat wonen is
Architext-Haarlem
(gebonden, 95 pagina’s)

Essay over het wonen in Nederland in de twintigste eeuw.


2008
Hilde de Haan | fotografie: Daria Scagliola, Stijn Brakkee
Gebouwd voor muziek
Conservatorium van Amsterdam
Architectura et Natura
(papieren rug, ingenaaid, 120 pagina’s)

Monografie van het nieuwe conservatorium op het Oosterdokseiland van Amsterdam (Frits van Dongen / Architekten Cie)


2009
Hilde de Haan
Wood Works Onix
Architectuur in hout
NAi Uitgevers | publishers (324 pagina’s, 17x24cm; ISBN 97890566626792)


Avontuurlijke verkenningstocht door de houtarchitectuur van het Groningse architectenbureau Onix. Het boek biedt de kennis enervaring van vijftien jaar onderzoek, ontwikkeling en realisaties van houtconstructies.


2010
Bob Witman en  Hilde de Haan
fotografie: Jeroen Musch
Amsterdamse pleinen
Uitgeverij Valiz
(gebonden, 206 pagina’s) EAN9789078088431Hilde de Haan, Ids Haagsma
Gebouwen van het plastische getal
lexicon van de ‘Bossche School’
Architext - Haarlem
(gebouwengids, ingenaaid, papieren rug, 288 pagina’s)

Van het boek is – in beperkte oplage – voor intekenaren, een luxe gebonden editie verschenen, met stofomslag, leeslinten en kartonnen foedraal. Zowel de paperback als de gebonden uitgave in foedraal zijn leverbaar.

Meer informatie /bestellenGebouwen Bergen NH 1900-1980
Ga naar boven.
Ga naar boven.
naar het bestelformulier

naar het bestelformulier.

Ga naar boven.

Contact:

 

Architext

Klein Heiligland 91

NL 2011 EE  Haarlem

Nederland

 

+31 +23 5313011

 

Atxt[apestaart] architext[punt]nl

 

 

KvK 34056262

 

 

Architext

Archiphoto

de IJsgarage

Architext SCahier

 

Uitgeverij Architext

(978) 90 5105 ….